რატომ უნდა გაწევრიანდეთ GVCA-ში

• ასოციაციის წევრი კომპანიების ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებთან დაკავშირება, ბიზნეს პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა

• ხელმისაწვდომობა ინოვაციურ სტარტაპ პროექტებზე და მათი სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსების შესაძლობლობა.

• ბაზრის კვლევა და დაკვირვება - ანგარიშების წარდგენა საერთაშორისო ასოციაციებისთვის, კვლევითი ინსტიტუტების და ინვესტორებისთვის

• გაერთიანება რომელიც გეგმავს წევრების პერიოდულ შეხვედრებს სამთავრობო სექტორთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, სამინისტროებთან, საერთაშორისო ფონდებთან, საერთაშორისო ინვესტორებთან და ა.შ.

• ბიზნეს პლატფორმის შექმნა, რაც გულისხმობს მთავრობის წევრებისთვის, საელჩოს წარმომადგენლებისთვის, ინვესტორებისთვის თქვენი პროექტების წარდგენას.

• ანალიტიკური სერვისის მიღება- რაც ნიშნავს ასოციაციის წევრებისთვის ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდას.

• სრული ხელმისაწვდომობა კომპანია AGC-ის საკონსულტაციო, M&A და ფონდირების სერვისებზე.