ცენტრალური ბანკების მიერ უარყოფითი განაკვეთის მიღება